Nokiastore.nl

Het Finse Nokia heeft een arbitragezaak bij het WIPO Arbitration and Mediation Center gewonnen van het Nederlandse Webcell Europe BV.(1) Stenen des aanstoots waren de domeinnamen en

die de Nederlandse rechtspersoon respectievelijk in 2003 en 2004 had laten registreren. Nokia, tevens houder en eigenaar van het woordmerk Nokia, was van mening dat Webcell Europe door haar webshop die zij op Nokiastore.nl exploiteerde - en waar zij alleen originele Nokia-producten aanbod - inbreuk maakte op dit woordmerk.

De arbiter, Wolter Wefers Bettink, stelde de eiser in het gelijk. Hij overwoog: “Zowel de Domeinnaam

als

bevat als meest prominente
onderdeel het volledige merk van Eiseres. Het achtervoegsel ‘store’ is het Engelse woord voor winkel en is dan ook niet meer dan een beschrijving van de activiteiten van verweerster op de betreffende website, namelijk een online winkel die Nokia-producten verkoopt. Het scheidsgerecht is dan ook van mening dat de domeinnamen overeenstemmen met het merk van eiseres in de zin van artikel 13A lid 1 BMW en artikel 9 lid 1 GMV.”

Mag een merknaam van een merkhouder dan niet voorkomen in een domeinnaam van een derde onderneming? Jawel, zolang het merk maar niet zodanig gebruikt wordt dat de indruk kan worden gewekt dat er een commerciële band bestaat tussen de derde onderneming en de merkhouder. De derde ondernemer heeft immers geen domeinnaam met de merknaam van de merkhouder nodig om het publiek duidelijk te maken dat hij producten verkoopt met die merknaam. En daarin school in deze zaak het probleem. Want wie de domeinnaam

intypt, verwacht een website van de telefoonfabrikant Nokia te vinden. Gedaagde had de indruk van een commerciële band tussen haar en eiseres daarnaast versterkt, door het “dominante gebruik van een (hoewel niet identieke, toch wel) sterk op dat van eiseres gelijkende kleur blauw in het logo, die tevens als steunkleur op de website wordt gebruikt. Ook het onderschrift bij haar logo ‘Alles van en voor Nokia’ wekt ten onrechte de suggestie dat er een commerciële band tussen Verweerster en Eiseres bestaat.” De kleine lettertjes onderaan de pagina waarin stond dat de webwinkel een initiatief van Webcell Nederland BV was, deed daar niets aan af.

Voetnoten

1
WIPO Arbitration and Mediation Center, 27 januari 2006, DomJur 2006.254 (Nokiastore.nl)