Brochure Bestuursprocesrecht

Sinds een paar jaar is in de Nederlandse rechtbanken een folder verkrijgbaar over het bestuursprocesrecht. Wat was de aanleiding daarvoor?

In 2005 heeft Organisatieontwikkeling RO Prisma een onderzoek gedaan onder professionele klanten, rechtzoekenden, verdachten en opgeroepen getuigen naar hun waardering voor de rechtspraak van 10 Nederlandse rechtbanken. Op 16 juni 2006 zijn de uitkomsten van dit klantenonderzoek 2005 gepresenteerd.

Een grote meerderheid van de rechtzoekenden en professionele klanten (84%) blijkt in algemene zin tevreden te zijn over de sector waarmee zij te maken hebben. Wordt specifiek naar het bestuursrecht gekeken, dan valt echter ook op dat rechtzoekenden “significant minder” tevreden zijn over de duur van de procedure in bestuurs- en vreemdelingenzaken. Daar staat echter tegenover dat rechtzoekenden van mening zijn dat de bestuursrechter goed is voorbereid en burgers - meer dan in andere sectoren - de ruimte biedt voor het doen van hun verhaal.(1)

Eén van de verbeterpunten die uit het rapport naar voren kwam, is de informatievoorziening aan rechtzoekenden.(2) Om daar verandering in te brengen, werd besloten om brochures beschikbaar te stellen met daarin onder andere: informatie over de gang van zaken tijdens de zitting, de regels en gebruiken in de rechtbank en informatie over wat rechtzoekenden van de rechtbank kunnen verwachten in de aanloop van hun zaak. Al in 2005 - nog voor de conclusies uit het onderzoeksrapport waren gepresenteerd -, werd de eerste brochure die in deze reeks tot stand gebracht zou worden gepresenteerd. In deze eerste brochure is de bestuursrechtelijke procedure beschreven.(3)

Voetnoten

1
N.n., De zaken meer op orde,, Klantwaarderingsonderzoek in 10 rechtbanken, Organisatieontwikkeling RO Primsa, april 2006, Blz. 18
2
N.n., De zaken meer op orde,, Klantwaarderingsonderzoek in 10 rechtbanken, Organisatieontwikkeling RO Primsa, april 2006, Blz. 19
3
Raad voor de rechtspraak, Jaarverslag van de rechtspraak 2005, Blz. 33