Krant mag zonder kennisgeving ingezonden brieven inkorten

Mag een krant ingezonden brieven van lezers wijzigen, zonder hen vooraf van de wijziging in kennis te stellen? Met deze klacht over de Leeuwarder Courant stapte A. Dijkstra naar de Raad voor de Journalistiek.

De feiten

Klager stuurde regelmatig ingezonden brieven naar de krant. Op 5 december 2005 stuurde hij een brief met de kop Cambuur. In de begeleidende brief verzocht hij vooraf op de hoogte te worden gesteld als de ingezonden brief gewijzigd gepubliceerd zou worden in de krant. Het stuk werd gewijzigd gepubliceerd, maar dit werd hem niet vooraf medegedeeld. Op 19 januari 2006 onderging zijn ingezonden brief ‘Voetafdruk Friesland Bank’ eenzelfde lot.

De uitspraak

De Raad voor de Journalistiek hanteert al geruime tijd als vast standpunt dat de redactie van kranten in beginsel de vrijheid heeft een ingezonden brief van een lezer al dan niet te plaatsen. In beginsel is het ook aan de redactie om de frequentie te bepalen, waarin brieven van lezers worden geplaatst. Gelet op die vrijheid, dient de Raad het beleid van een redactie ter zake marginaal te toetsen. De vraag of een krant verplicht is de schrijver van een ingezonden brief - indien deze heeft aangegeven hier prijs op te stellen - vooraf te informeren dat zijn stuk in gewijzigde vorm gepubliceerd zal worden, wordt door de Raad ontkennend beantwoord. Indien een lezer ongevraagd een stuk ter publicatie heeft ingezonden, mag een redactie gebruik maken van de hiervoor geformuleerde vrijheid tot het inkorten of redigeren van brieven, zonder de schrijver voorafgaand aan de publicatie over de wijzigingen te informeren.(1) De klacht werd dus ongegrond verklaard.

Voetnoten

1
Raad voor de Journalistiek, 19 september 2006, RvdJ [url=http://www.rvdj.nl/2006/67/ ]2006/67[/url].