Algemene voorwaarden moeten leesbaar zijn

Op 9 oktober 2007 heeft de rechtbank Zutphen, sector Kanton (de kantonrechter) vonnis gewezen in een geschil tussen Canal Digitaal en één van haar klanten. De rechter stelde de klant in het gelijk, omdat de algemene voorwaarden waarop Canal Digitaal zich beriep (in elk geval zonder vergrootglas) voor een gemiddeld mens volstrekt onleesbaar zijn.

De klant had op 10 april 2003 een overeenkomst gesloten met de rechtsvoorgangster van Canaal Digitaal om een betaaltelevisiepakket af te nemen voor de prijs van 15 euro per jaar. Drie jaar later wilde de klant dit pakket upgraden, maar deze zogenoemde ‘upgradeovereenkomst’ is - aldus de kantonrechter - niet rechtsgeldig tot stand gekomen. Ondertussen werden de rekeningen door de klant echter niet meer betaald, zodat de aanbieder van de betaaltelevisie besloot op 12 juli 2006 de aangeboden dienst buiten gebruik te stellen en - bij het nog altijd uitblijven van de betaling - de aangegane overeenkomst op 18 augustus 2006 te ontbinden. Daarbij stelde Canal Digitaal voor de rechter het abonnement van de klant, conform haar algemene voorwaarden te hebben uitgefactureerd.

Bij de rechtbank te Zutphen, sector Kanton, verweerde de klant zich door te wijzen op de onleesbaarheid van de algemene voorwaarden. Met succes, want in overweging 4.6 van het vonnis overweegt de rechter: De kantonrechter constateert dat de door Canal Digitaal overgelegde algemene voorwaarden inderdaad (in elk geval zonder vergrootglas) voor een gemiddeld mens volstrekt onleesbaar zijn. Daarmee heeft Canal Digitaal niet aan haar plicht tot terhandstelling voldaan, zodat [gedaagde] terecht de vernietiging van de algemene voorwaarden heeft ingeroepen.(1)

Op de weblog van Advocatenkantoor De Gier Stam schreef Marieke Coumans een blog-bericht over ditzelfde arrest. Zelf vraag ik mij af wanneer algemene voorwaarden voor een gemiddeld mens leesbaar zijn en of die maatstaf ook (mede)afhankelijk is van de groep waarop een product- of dienst zich richt. Mag van een leverancier van producten en/of diensten voor ouderen bijvoorbeeld worden verlangd dat de algemene voorwaarden een groter lettertype hebben?

Voetnoten

1
Rb. Zutphen, 9 oktober 2007, LJN BB5729 (Te kleine lettertjes in algemene voorwaarden)