Kabinet neemt advies Commissie Korthals Altes over

Naar aanleiding van het rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces, ook wel naar haar voorzitter de Commissie Korthals Altes genoemd, en de reactie er op van de Kiesraad, is het kabinet Balkenende IV op 23 november 2007 met haar officiële reactie naar buiten getreden. Daarin neemt het kabinet de hoofdlijnen van het rapport ‘Stemmen met vertrouwen’ over.

Zo dient het verkiezingsproces aan acht waarborgen te voldoen. Te weten: transparantie, controleerbaarheid, integriteit, kiesgerechtigdheid, stemvrijheid, stemgeheim, uniciteit en toegankelijkheid. Alleen als in stemlokalen gestemd wordt, kan de stemvrijheid en het stemgeheim gewaarborgd worden. Om de verkiezingen controleerbaar te houden, hebben papieren stembiljetten, die overigens wel machinaal geteld kunnen worden, de voorkeur boven de stemcomputers die de afgelopen jaren zijn gebruikt. Hoe een en ander uitgevoerd moet worden, wordt nader onderzocht. Rond 1 mei 2008 verwacht het kabinet een besluit te kunnen nemen over de nieuwe wijze van stemmen.