Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat ingesteld

Op 11 juni 2007 werd in Den haag de Commissie Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat ingesteld.

Nederland is een rechtsstaat. Toch blijken in de praktijk niet alle kernwaarden van de rechtsstaat door alle inwoners als vanzelfsprekend te worden beschouwd. Het is voor burgers niet altijd duidelijk wat ze precies betekenen, waarom ze van belang zijn en hoe je daarmee in de praktijk moet omgaan. Daarom heeft de minister van Justitie, Hirsch Ballin, ook namens minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Ter Horst, een commissie geïnstalleerd die voorstellen zal doen om burgers bekender en vertrouwder te maken met de kernwaarden van de rechtsstaat.

De commissie heeft een brede maatschappelijke samenstelling en bestaat uit mensen met diverse achtergronden, waaronder: J. Kuiper (regionaal korpschef Gelderland-Midden), R. Krajicek (Richard Krajicek Foundation), Dr. R.L. Vreeman (burgemeester Tilburg) en Mw. Prof. dr. C. van den Wyngaert (rechter Joegoslavië Tribunaal en hoogleraar strafrecht Antwerpen). De commissie wordt voorgezeten door de voorzitter CvB Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs: de heer H.A.L. van Hoof.

Het is de bedoeling dat de commissie vóór 1 december 2007 met een rapport komt, zo blijkt uit het nieuwsbericht dat 11 juni 2007 naar buiten werd gebracht.