Kliniek moet arts gegevens verstrekken van afzender lastermail

Afgelopen week heeft het gerechtshof te ‘s-Hertogenbosch een eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank bevestigd. Volgens het hof heeft degene over wie een lasterlijk bericht aan zijn opdrachtgever wordt verzonden, een in rechte te respecteren belang om bekend te worden met de identiteit van de opsteller van het bericht.(1)

Een lasterlijke e-mail

Het geschil waarover het gerechtshof zich afgelopen dinsdag heeft uitgesproken, speelde tussen de Contour Kliniek Nederland B.V. en een (inmiddels vertrokken) plastisch chirurg. Op de website van de kliniek worden onder andere berichten van cliënten met betrekking tot uitgevoerde behandelingen gepubliceerd. Eind 2005 ontving de kliniek echter een door derden gezonden e-mail, die beledigend en bedreigend was voor de chirurg en die kennelijk de bedoeling had de arts te kwetsen en hem te schande te maken. De kliniek heeft de betreffende e-mail niet online gepubliceerd, maar de feitelijke inhoud aan de chirurg laten lezen. Toen deze informatie wilde hebben om de identiteit van de afzender vast te kunnen stellen,  weigerde de kliniek echter haar medewerking hieraan te verlenen.

Frequentie is niet belangrijk

Contour beriep zich bij het gerechtshof tevergeefs op het feit dat er slechts één lasterlijk bericht over de arts was ontvangen en dat alleen de (indirect) bestuurder van Contour de email gelezen had. Volgens de rechter volgt uit het onrechtmatige karakter van de email, dat de arts een in rechte te respecteren belang heeft om bekend te worden met de identiteit van de opsteller van het lasterlijke bericht. De chirurg zou immers in zijn goede naam worden aangetast en inkomensschade kunnen leiden als berichten als het onderhavige gepubliceerd zouden worden. Ter voorkoming daarvan heeft [geïntimeerde] er belang bij om bekend te worden met de identiteit van de opsteller van het lasterlijke bericht. (Ov. 4.17.5)

Voetnoten

1
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26 juni 2007, LJN: BA833 (Contour Kliniek)