Merknamen in metatags zijn toegestaan

Het Japanse bedrijf Yonex Kabushiki Kaisha - marktleider op het gebied voor badmintonartikelen - spande in 2007 een kort geding aan tegen de Belgro Badminton World bij de voorzieningenrechter te Breda.(1) Het bedrijf was van mening dat de Nederlandse internetwinkel op diverse manieren inbreuk zou maken op haar merkenrechten. Zo maakte de gedaagde onder andere gebruik van de domeinnaam www.yonexbadminton.nl - die bezoekers rechtstreeks naar een onderdeel van de webwinkel bracht waar uitsluitend Yonex-artikelen werden aangeboden - en het meta-keyword ‘Yonex Badminton’.

De domeinnaam

Om de merkinbreuk hard te maken heeft Yonex zich tevergeefs op alle vier de onderdelen van artikel 2:20 lid 1 BVIE beroepen. Het beroep op art. 2:20 lid 1 sub a Benelux-Verdrag inzake het Intellectuele Eigendom (Hierna: BVIE) kon volgens de rechter niet slagen, omdat dit uitsluitend van toepassing is op een teken dat gelijk is aan het merk en derhalve niet op tekens die daarmee overeenstemmen, zoals het teken

. Het beroep op artikel 2:20 lid 1 sub b BVIE slaagde evenmin, omdat het gebruik van de domeinnaam bij het publiek niet voor verwarring zal zorgen omtrent de herkomst van de site. Daarbij nam de rechter in overweging dat bovenaan de pagina Belgro Badminton-world en Welkom in de webshop van Belgro stond geschreven, alsmede de vermelding dat zij een van de 140 dealers van Yonex badminton in Nederland is. De president van de rechtbank overwoog dat niet gezegd kan worden dat Belgro suggereert dat er tussen Belgro en Yonex een commerciële band is die niet bestaat en evenmin dat sprake is van verwarring in die zin dat het publiek zou kunnen denken dat het bij Yonex is beland.

Het beroep van Yonex Kabushiki Kaisha op artikel 2:20 lid 1 sub c BVIE werd resoluut gepasseerd, omdat het gebruik van een merk in een domeinnaam, als banner en als metatag volgens vaste jurisprudentie als ‘ander gebruik’ in de zin van artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE moet worden aangemerkt. Maar voor een succesvol beroep op artikel 2:20 lid 1 sub d BVIE moet eerst de vraag worden beantwoord of door dat ‘ander gebruik’ ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk. Pas als die vraag bevestigend beantwoord zou worden komt de vraag aan de orde of Belgro Badminton World daar een geldige reden toe heeft. Maar aan die laatste vraag kwam de rechter in deze casus niet toe.

De president van de rechtbank overwoog namelijk dat op de internetpagina van Belgro, waar bezoekers terechtkomen als zij de website

bezoeken, uitsluitend producten van het merk Yonex worden aangeboden. Bovendien is de zoekfunctie van de website, waarmee ook producten van andere merken gevonden kunnen worden, weinig opvallend rechtsboven op de pagina geplaatst en vertoont deze slechts een witte zoekbalk. Dit brengt met zich mee dat de webwinkel geen afbreuk doet aan de reputatie van het merk, sterker nog: zij maakt positieve reclame voor het merk.

De metatag

Ook het gebruik van de merknaam als meta-keyword in de metatags van de webpagina is volgens de rechter niet in strijd met artikel 2:20 lid 1 Sub d BVIE. Natuurlijk is het de bedoeling van de webwinkel dat de metatag ‘yonex badminton’ meer bezoekers naar de webwinkel trekt, maar die bezoekers krijgen ook allemaal de originele Yonex collectie aangeboden. Voor het overige geldt ook hier dat de president van de rechtbank te Breda niet ziet hoe de webwinkel door dit gebruik ongerechtvaardigd voordeel zou trekken of afbreuk zou doen aan de reputatie van het badmintonmerk.

Voetnoten

1
Pr. Rb. Breda, 23 juli 2007, LJN BB0595