Intensief onderwijs, helpt dat?

Recentelijk las ik in de Volkskrant een interessant artikel over een proef met intensivering van het onderwijs voor eerstejaars studenten aan de Radboud Universiteit van Nijmegen. In het studiejaar 2006/2007 heeft de universiteit vijf miljoen euro in extra onderwijscontacturen voor eerstejaars studenten gestoken. Dat had bij de vijf faculteiten die aan het onderzoek deelnamen - waaronder rechtsgeleerdheid - tot gevolg dat het gemiddeld aantal contacturen steeg: van 13 uur naar 17,5 uur.

Positieve gevolgen

Bij de evaluatie werden een aantal positieve effecten gerapporteerd. Bijvoorbeeld, dat studenten zich na de onderwijs-intensivering meer bij hun opleiding betrokken voelden. De uitval van studenten was niet kleiner, maar degenen die hun studie afbraken deden dit eerder in het studiejaar. Ook de tijd die studenten aan hun studie hebben besteed, was toegenomen. Bij de studierichting rechten van 29 uur (2005) naar 38 uur (2006).

Geen beter studieresultaat

Maar wie alleen naar het behaalde studieresultaat kijkt, krijgt toch een teleurstelling te verwerken. “Op de vijf faculteiten die meedoen met de onderwijsintensivering nam het aantal behaalde studiepunten van de eerstejaars toe van gemiddeld 46,7 naar 48. Een toename van 2,8 procent, en dat valt weg in de foutenmarge.”

Lessen voor de onderwijspraktijk

De krant bespreekt de resultaten met zelfstandig onderwijspsycholoog Peter Vos en onderwijspsycholoog aan de Erasmus Universiteit Rotterdam Henk Schmidt. Daarbij komen een aantal zaken naar boven waarvan het volgens mij goed is ze eens op een rijtje te zetten.

  • Meer contacturen op de universiteit, verhoogt het aantal uur dat studenten zelfstandig studeren. Dit geldt tot 300 contacturen per jaar: ± 12 uur per week. Daarna wordt het contraproductief.
  • De docent moet niet alles uitleggen wat in het boek staat, maar studenten dwingen zich goed voor te bereiden.
  • Contacturen mogen niet te dicht op elkaar ingeroosterd worden studenten bereiden zich vaak pas vlak voor de onderwijsbijeenkomsten voor.
  • 40 tot 60 uur studeren is niet haalbaar. 32 uur per week kennis verwerven is fulltime. Studeren vergt veel energie.

Een vraag die in dit artikel helaas niet aan de orde komt, is de vraag of de wijze waarop het onderwijs wordt aangeboden ook invloed heeft op het aantal uren dat studenten zelfstandig studeren.