Totstandkomingsgeschiedenis Awb online

De Algemene wet bestuursrecht, afgekort Awb, wordt in juridische literatuur wel aangeduid als een aanbouwwet.(1) Daarmee wordt een wet in formele zin bedoeld, die door aanvullende wetgeving steeds verder wordt uitgebreid en aangevuld. In het geval van de op 1 januari 1994 in werking getreden Awb gebeurde dit soms door kleine afzonderlijke wetten, maar ook door in één keer hele nieuwe delen toe te voegen over nieuwe onderwerpen. Een zo’n deel noemen we ook wel een tranche. Momenteel is de vierde tranche van de Awb in voorbereiding.

Op het advocatenkantoor van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn hebben twee medewerkers, Jeannette van Breugel en Eric Daalder, vanaf het eerste moment de wetsgeschiedenis van de achtereenvolgende tranches en bijbehorende wetten onder de aanduiding PG Awb I, II en III uitgebracht. De wet is echter zo uitgebreid en zo vaak gewijzigd, dat een digitale versie niet langer uit kon blijven. En deze digitale versie is voor iedereen gratis en zonder registratie te gebruiken op de website: http://www.pgawb.nl/ .

Gebruikers kunnen relevante informatie vinden door te zoeken op zoektermen, keywords en wetsartikelen. Een minpuntje is dat bij de aangeboden informatie geen bronvermelding is opgenomen die rechtstreeks naar een officieel kamerstuk met volg- en paginanummer verwijst.

Voetnoten

1
Burkens e.a., Beginselen van de democratische rechtsstaat, 6e druk(2006), Blz. 46.