Recht op water is mensenrecht

Op 3 maart 2008 heeft de Nederlandse Minister van Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen (CDA), in een toespraak tot de mensenrechtenraad van de Verenigde Naties gezegd dat Nederland het ‘recht op water’ als mensenrecht zal erkennen. Een ‘cadeau’ op de zestigste verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Bijna twee miljard mensen hebben momenteel nauwelijks toegang tot water, terwijl de beschikbaarheid van schoon drinkwater wereldwijd verder afneemt. Deskundigen verwachten daarom dat vervuild drinkwater in de komende jaren de belangrijkste oorzaak van ziekte en sterfte zal zijn. Het erkennen van het recht op water zal het probleem van ziekte en sterfte niet oplossen,  maar het kan een drukmiddel zijn om de toegang tot water voor armen te verbeteren, aldus de Minister.

Nederland hoopt door de erkenning van het mensenrecht een mogelijkheid in handen te krijgen, om ontwikkelingslanden erop te wijzen dat ze er alles aan moeten doen om het recht van hun bevolking op water te realiseren. Met deze erkenning geeft ons land gehoor aan een wens die al jaren bestaat bij verschillende hulporganisaties en de VN-ontwikkelingsorganisatie UNDP.(1)

Voetnoten

1
N.n., Nederland erkent recht op water als mensenrecht, NRC-Handelsblad, 3 maart 2008.