Praktische tips voor Google Adwords

Kan ik met Google Adwords meer bezoekers naar mijn website trekken? Dat was de vraag die ik mij een paar maanden geleden stelde. Ondertussen heb ik ervaring met het systeem opgedaan en is de tijd rijp om de factoren te onderzoeken die tot het succes hebben bijgedragen.

Tip 1: Kies een populair onderwerp

Als u een website hebt over een onderwerp dat bij veel mensen tot de verbeelding spreekt, dan is het een stuk eenvoudiger om een succesvolle advertentiecampagne op te zetten. Uw advertentie wordt eerder opgemerkt en de drempel om er op te klikken is erg laag. Een tweede factor die bij kan dragen aan het succes van uw campagne hangt samen met uw doelgroep. Mensen die eenzelfde hobby uitoefenen en jongeren klikken sneller op een reclametekst van Google Adwords dan mensen die het internet in de zakelijke of professionele sfeer gebruiken.

Ik moet bekennen dat mijn website - die op dit moment voornamelijk bestaat uit een weblog voor juridische bijdragen op het gebied van het staats- en bestuursrecht, aangevuld met enkele columns en onderwerpen op het gebied van internet en recht - geen populair onderwerp beslaat. Daarom heb ik gekeken of er tussen de bijdragen die reeds op mijn webpagina stonden geen teksten zaten die mogelijk toch een groter publiek zouden kunnen aanspreken. Steeds als ik zo’n pagina had gevonden heb ik een nieuwe advertentiegroep aangemaakt en een nieuwe advertentie opgesteld die specifiek gericht is op die ene pagina. Deze manier van werken kost wat meer tijd, maar is in mijn geval ook succesvoller. De algemene advertentie voor mijn website werd in drie maanden tijd slechts 7 keer aangeklikt. Ter vergelijking:  een van de advertenties voor een specifiek artikel leverde binnen een maand meer dan 80 extra lezers voor dat artikel op.

Tip 2: Gebruik veel zoekwoorden

Met Google Adwords kunt u kiezen of u een zoekwoord-gerichte reclamecampagne of een positie-target-gerichte reclamecampagne wilt voeren. De laatste is vooral geschikt als u weet op welke websites uw doelgroep zich bevindt en gericht op die websites wilt adverteren. Uw concurrenten doen dat echter ook, dus als u wilt dat uw advertentie getoond wordt, zult u wel een behoorlijk bod per klik moeten uitbrengen. Een maximumbod van € 0,30 bleek voldoende om mijn advertentie voor een artikel over de reikwijdte van artikel 6 van de Grondwet bijna 7.000 keer te tonen op de website van het Algemeen Dagblad. Voor een positie op Jurofoon.nl en Rechtenstudie.nl was het echter veel te weinig.

Bij de zoekwoord-gerichte campagnes is bescheidenheid funest. Als u slechts een paar zoekwoorden aan uw advertentie hangt wordt deze na hooguit twee dagen nog amper weergegeven. Veel effectiever wordt uw campagne als u een aantal van de door u gekozen zoekwoorden ook gebruikt in de advertentietekst én op de internetpagina die tevoorschijn komt als mensen op uw advertentie hebben geklikt. Voor wat betreft de op te geven zoekwoorden geldt verder dat u rekening moet houden met verschrijvingen, meervoudsvormen en synoniemen. “Koninginnendag” mag dan fout gespeld zijn, als het lezers oplevert voor mijn column over Koninginnedag is het doel van de advertentiecampagne bereikt.

Tip 3: Accepteer niet actieve zoekwoorden

In de meeste gevallen heb ik gebruik gemaakt van zoekwoord-gerichte advertentiecampagnes. Dat wil echter niet zeggen dat Google mijn advertenties ook altijd naast de zoekresultaten wilde tonen. Soms werd het zoekwoord direct, vaak ook na 1 of 2 dagen, aangemerkt als ‘inactief voor zoeken’. In dat geval wordt de advertentie nog uitsluitend op het inhoudsnetwerk van Google getoond en dus niet meer boven of naast de zoekresultaten van de zoekmachine. Wilt u dit wel, dan dient u uw bod te verhogen. Maar er zit een addertje onder het gras. Als u uw bod verhoogt (max. CPS), bestaat de niet denkbeeldige kans dat na een paar dagen het zoekwoord wederom gemarkeerd staat als ‘inactief voor zoeken’ en u opnieuw uw maximumbod moet verhogen. Afhankelijk van het doel van uw campagne zult u een afweging moeten maken hoe belangrijk het voor u is om uw advertentie overal te kunnen tonen. Aangezien dit een particuliere website is en ik geen producten verkoop, heb ik besloten mij erbij neer te leggen dat mijn advertenties niet op iedere website getoond zullen worden. Het wordt anders voor mij te duur.

  Zoekwoord: Minimum gewenst bod:
  Mein Kampf € 0,08
  boeken € 0.15
  strafrecht € 0,23
  Grondwet € 0,80
  AVV € 0,80
  besluit € 4,00
  beschikking € 4,00
  rechtspraak € 8,00

Tip 4: Verwacht snel resultaat

De volkswijsheid dat haastige spoed zelden goed is - een waarschuwing om niet te snel te werk te gaan - is niet van toepassing als u op internet wilt adverteren. Als uw campagne na een dag afwachten nog geen extra bezoekers voor uw website heeft opgeleverd, zal deze dat de komende dagen ook niet doen. Het is een les die ik zelf door schade en schande heb moeten leren. Langer wachten heeft geen zin. Als u meer bezoekers wilt trekken - en dat wilt u, anders was u nooit een advertentiecampagne gestart - zult u de instellingen van de slecht lopende campagne moeten wijzigen of de tekst van de advertentie moeten aanpassen.

Tip 5: Scherp en provocerend scoren

Sommige woorden hebben een natuurlijke aantrekkingskracht. Dat is de reden dat woorden als ‘uitverkoop’, ‘sale’ en ‘gratis’ het goed doen; in winkelstraten, maar ook op internet. In de veilige beschutting van de eigen huiskamer doen verwijzingen naar erotiek ook wonderen om extra bezoekers naar uw website te lokken, maar dergelijke advertenties zijn binnen het Google Adwords-netwerk niet toegestaan. Als u geen kans ziet woorden met een natuurlijke aantrekkingskracht in de tekst van uw advertentie te gebruiken, kunt u ook kiezen voor een meer provocerende schrijfstijl. Een iets wat ongenuanceerde provocerende tekst wekt de nieuwsgierigheid op bij meer mensen en trekt extra bezoekers. En wie zal het u kwalijk nemen dat u de nuance, die u op uw internetpagina’s betracht, niet in acht kunt nemen in een advertentie van twee regels van elk maximaal 35 karakters?

Laat ik dit illustreren met een voorbeeld. Om meer lezers te trekken voor de eerdergenoemde column over Koninginnedag heb ik een advertentiecampagne opgestart met twee advertenties die beiden ongeveer net zo vaak zijn getoond (circa. 89.000 keer per annonce). De titel van beide advertenties was gelijk ‘Column: Koninginnedag’ evenals de in groene letters afgebeelde url van de website. De tekst van beide advertenties verschilde echter. Van de eerste annonce luidde de tekst: “Goed dat de Koningin Friesland bezocht. Nu kan het nog!”. De tweede banner was bedeesder en luidde: “De overeenkomst tussen voetbal en Koninginnedag.” Het verschil? De eerste advertentie genereerde zes keer zoveel extra lezers voor mijn column dan de tweede!

Tip 6: Start meerdere campagnes tegelijk

Als u - net als ik - een website hebt over een onderwerp dat in zijn algemeenheid niet veel internetgebruikers aan zal spreken, is het belangrijk om verschillende reclamecampagnes tegelijk op te starten. Op die manier kunt u proberen door middel van positietargetting of het kiezen van de juiste zoekwoorden uw doelgroep te attenderen op juist die ene pagina of dat specifieke deel van uw webstek dat wel interessant is voor hen. Zelf heb ik momenteel zes campagnes (16 advertentiegroepen, 26 advertenties) lopen die elk hun eigen budget en elk hun eigen doel hebben.

Tip 7: Blijf binnen de grenzen van wet en regelgeving

Vanzelfsprekend wilt u graag dat zoveel mogelijk mensen uw website ontdekken en het liefst ziet u hen daarna regelmatig terugkomen. Google Adwords is daarvoor een geschikt middel. Uit de vorige zes tips kunt u gerust afleiden dat het loont om wat lef te tonen, te experimenteren en niet te afwachtend te zijn. Toch is het goed om u te blijven realiseren dat het adverteren op internet ook aan regels gebonden is. Die regels staan onder andere in de algemene gebruiksvoorwaarden die Google hanteert voor deze dienst, maar ook in onze nationale wet- en regelgeving. En al is het gebruik van merknamen in Adwords door een niet-merknaamhouder onder bepaalde voorwaarden niet onrechtmatig, het is beslist niet zo dat alles is toegestaan. Binnen de grenzen van het recht zijn er echter voldoende mogelijkheden om meer bezoekers op het bestaan en het belang van uw website te wijzen. Moge deze tips u daartoe tot inspiratie dienen.