Volkskrant mag reacties van lezers censureren

Een krant kan op haar website lezers de mogelijkheid bieden om op de online gepubliceerde artikelen te reageren. Mag de krant dergelijke reacties zonder waarschuwing verwijderen? Met deze vraag stapte Volkskrant-lezer R.C. van Waning naar de Raad voor de Journalistiek.(1)

De feiten

Op 6 februari 2008 plaatste de Volkskrant op haar website een artikel met de titel ‘Oude taferelen in het nieuwe Afrika’. Lezers van de pagina kregen de mogelijkheid om op het artikel te reageren. Eén van de lezers schreef in een reactie dat Volkskrant-columnist en -commentator Paul Brill een “Israël-lobbyist” is. Deze reactie is door de Volkskrant, na eerst op de website zichtbaar te zijn geweest, verwijderd.

De klager stoorde zich er niet alleen aan dat zijn reactie van de website van de landelijke krant is verwijderd, maar ook dat dit zonder waarschuwing is gebeurd en zonder hem de kans te geven de tekst aan te passen.

De uitspraak

De Raad voor de Journalistiek stelt voorop dat de redactie van een krant verantwoordelijk is voor de inhoud van ingezonden brieven en reacties die worden geplaatst op de website van het betrokken medium. Net zoals het geval is bij de papieren krant is de redactie te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op de inhoud van dit digitale publiciteitsmedium. (...) Gezien het voorgaande is de Raad van oordeel dat de geplaatste reactie vergelijkbaar is met een ingezonden brief. Zoals het de redactie vrij staat een ingezonden brief niet te plaatsen in haar papieren krant, kan zij tevens een op de website verschenen lezersreactie verwijderen. Dat in dit geval toetsing pas achteraf, na plaatsing, plaatsvindt, acht de Raad passend gezien de aard van het medium internet. Van de redactie kan immers niet worden verwacht dat zij alle reacties vooraf controleert.

De Volkskrant heeft op haar website ook zogenoemde ‘spelregels’ gepubliceerd voor het plaatsen van een reactie onder een artikel. Deze spelregels zijn niet limitatief en staan er niet aan in de weg dat de krant ook andere redenen kan hebben op basis waarvan zij besluit een reactie van een lezer te verwijderen, aldus de Raad voor de Journalistiek. Zij toetst dit marginaal en acht het ook niet aan haar om te oordelen of het betitelen van een journalist als ‘lobbyist’ dusdanig schadelijk is voor diens belangen dan wel voor die journalist zo beledigend is, dat verwijdering van klagers reactie daarmee gerechtvaardigd is. Het besluit van de Volkskrant om de reactie van deze lezer te verwijderen was niet onaanvaardbaar en de klacht dus ongegrond.

Voetnoten

1
Raad voor de Journalistiek, 25 augustus 2008, RvdJ 2008/38.