Hoge Raad: agenten beledigen ook strafbaar

Het beledigen van een agent in functie is net zo strafbaar als het beledigen van andere mensen. Van politieagenten wordt geen groter incasseringsvermogen verwacht dan van anderen. Dat is het oordeel van de Hoge Raad in de strafzaak tegen een Groningse studente die zich vier jaar geleden enkele minder vriendelijke woorden liet ontvallen tegen de dienders tijdens haar arrestatie op de Grote Markt te Groningen.

De aanleiding

In de nacht van 13 op 14 augustus 2005 is een 19-jarige studente uit Groningen aangehouden, omdat zij bij haar arrestatie opzettelijk één of meer ambtenaren heeft beledigd. Tijdens de arrestatie noemde zij een of meer van de politieagenten sukkels en/of klootzakken en/of loosers en/of kankerlijers, danwel woorden van gelijke strekking.

Het gerechtshof

Eerder was de studente door het Gerechtshof Leeuwarden vrijgesproken van eenvoudige belediging (Art. 266 Sr). Een van de gronden die het hof daarbij in aanmerking heeft genomen is dat van politieagenten een zeker incasseringsvermogen ten aanzien van de geuite opmerkingen zou mogen worden verwacht.

De definitie van belediging

Wanneer is een opmerking beledigend? Volgens de Hoge Raad is een tot iemand gerichte uitspraak beledigend in de zin van artikel 266 Sr indien zij de strekking heeft die ander aan te randen in zijn eer en goede naam. Daarvan is in het algemeen sprake indien de uitlating woorden bevat die op zichzelf genomen een beledigend karakter hebben.(1) Nu het gerechtshof heeft overwogen dat de woorden sukkels, klootzakken, loosers en kankerlijers op zichzelf beschouwd beledigend zijn, kan dit volgens de Hoge Raad er niet toe leiden dat zij in het onderhavige geval geen belediging opleveren.

Geen groter incasseringsvermogen

Van politieagenten wordt voor wat beledigende uitlatingen betreft geen groter incasseringsvermogen verwacht dan van andere personen in onze maatschappij. De Hoge Raad houdt daarbij vast aan haar eerdere uitspraak van 19 december 2000 die in NJ 2001, 101 is gepubliceerd.(2) Wie een agent in functie uitmaakt voor looser kan dan ook vervolgd worden voor eenvoudige belediging van een ambtenaar in functie (Art. 266 jo. 267 Sr).

Voetnoten

1
HR 22 september 2009 LJN BI5623.
2
HR 19 december 2000, LJN AA9745. Ook gepubliceerd in NJ 2001, 101.