Tuchtrechtelijke uitspraken op één website

Vandaag is een nieuwe centrale website gelanceerd waarop de uitspraken van veel door de wet ingestelde tuchtcolleges zijn terug te vinden.

Voor sommige vrije beroepen en producten zijn in de Nederlandse wetgeving tuchtcolleges in het leven geroepen. De uitspraken van dergelijke tuchtcolleges werden in het verleden soms alleen gepubliceerd in vakbladen, maar staan vanaf woensdag 14 oktober 2009 ook op één centrale website: http://tuchtrecht.overheid.nl/. De centrale website is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Justitie, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Raad voor de rechtspraak.

Transparantie

De website verhoogt de transparantie van tuchtrechtelijke uitspraken en moet daarmee een bijdrage leveren aan het vertrouwen van mensen. Ook zou de positie van klagers worden versterkt en wordt verwacht dat van de publicatie op internet een preventieve werking uitgaat.

Start en vervolg

Bij de start van de website zijn slechts twee tuchtrechtelijke uitspraken opgenomen: beiden m.b.t. het notariaat en beiden van de Kamer van toezicht Alkmaar. Van de tuchtrechtelijke colleges bij vrije beroepen doen de college’s voor advocaten, diergeneeskundigen, gerechtsdeurwaarders, gezondheidszorg en notarissen vanaf het begin mee. In 2010 volgen de accountants, loodsen, octrooigemachtigden en scheepvaart.

Van de producten zijn ‘pluimvee en eieren’ en ‘vee en vlees’ vanaf de start opgenomen en volgen in 2010: akkerbouw, biologische producten, bloembollentelers en groenten, fruit en sierteelt.