Forumlid veroordeeld wegens discriminatie

Een lid van de extreem rechtse website Stormfront is veroordeeld wegens het beledigen van Joden en mensen met een donkere huidskleur. Dat de server van de website in Amerika stond is niet relevant. Ook gaat de rechtbank in op de relatie tussen een nickname en persoonsgegevens. Kun je zeker weten dat je de juiste persoon veroordeeld?

In een Nederlands subforum van de website Stormfront heeft een lid van de website op 28 maart 2006 en op 12 februari 2007 teksten geplaatst die opzettelijk beledigend zijn voor een groep mensen, te weten Joden, wegens hun ras en/of godsdienst. Eén van de teksten, geplaatst in de discussie getiteld Joodsche hypocrisie luidde: [naam 1], we komen jou en je kindertjes ophalen. Tjoeke-tsjoeke-tuut-tuut!.

Server in het buitenland

De advocaat van de verdachte heeft erop gewezen dat zowel de eigenaar van de website als de servers waarop de website staat zich in de Verenigde Staten van Amerika bevinden. Dit doet aan de bevoegdheid van de rechtbank echter niet af, omdat de tenlaste gelegde uitingen in Nederland, in de Nederlandse taal en op het Nederlandse subforum van de website zijn geplaatst. Daarenboven hebben de gevolgen van de uitingen zich in Nederland geopenbaard.(1)

Nickname versus persoonsgegevens

Een ander probleem waarvoor de rechtbank gesteld werd, was de vraag of onomstotelijk aangetoond moet worden dat de strafbare uitlatingen vanaf de computer van verdachte zijn geplaatst. Met andere woorden: horen de persoonsgegevens van de verdachte wel bij de nickname?(2) De rechtbank Amsterdam meende van wel.(3) De advocaat van de verdachte had immers gemeld dat verdachte deze nickname gebruikte; de moderator legde de link tussen het IP-adres en de gebruiker. Op de computer van verdachte waren meerdere e-mails gevonden waarin de gebruiker van deze nickname een nieuw wachtwoord aanvroeg en het e-mailadres van deze nickname kwam overeen met het e-mailadres dat provider Zeelandnet BV aan de persoon met het gelijkluidende IP-adres had toegekend.

De opgelegde straf

Degene die de discriminerende uitlatingen op internet heeft gedaan is veroordeeld tot een werkstraf voor de duur van 120 uur met (eventueel) vervangende hechtenis van 60 dagen. Daarnaast is hij veroordeeld tot een – niet uit te voeren – gevangenisstraf van 3 maanden, met een proeftijd van 2 jaar.

Voetnoten

1
Vgl. art. 2 Wetboek van Strafvordering.
2
Een nickname is een persoonlijke bijnaam van leden van een website/forum, waardoor zij voor elkaar aanspreekbaar zijn, zonder hun werkelijke persoonsgegevens (en identiteit) bekend te moeten maken.
3
Rb. Amsterdam 1 oktober 2009, LJN BK1564.