Moderator geen medepleger discriminatie

Het enkele feit dat iemand werkzaam is als moderator van een website waarop opzettelijk beledigende teksten worden geplaatst, houdt niet zonder meer in dat hij alleen dan wel samen met een ander verantwoordelijk is voor het openbaar maken van deze teksten.

Gisteren publiceerde ik op dit weblog een bericht over een lid van de extreem rechtse website Stormfront, dat zich discriminerend heeft uitgelaten over Joden en personen met een donkere huidskleur. Voor dezelfde feiten is ook de moderator van het forum strafrechtelijk vervolgd door het Openbaar Ministerie, omdat deze de betreffende berichten op het forum van de website heeft laten staan. De Rechtbank Amsterdam zag zich voor de vraag gesteld of de moderator dientengevolge medepleger is.

Bericht niet gelezen

Volgens de rechtbank is niet vast komen te staan dat de moderator de discriminerende berichten heeft gelezen. De laatst waargenomen activiteit van moderators in de discussie is van vòòr de plaatsing van het strafbare bericht.

Verantwoordelijkheid van de moderator

Is een moderator ook verantwoordelijk voor berichten die hij niet gelezen heeft? Volgens de rechtbank is dit niet het geval. De rechtbank is van oordeel dat het enkele feit dat verdachte als moderator de technische bevoegdheid had om op de website geplaatste teksten te verwijderen, niet zonder meer inhoudt dat verdachte verantwoordelijk kan worden gehouden voor de inhoud van alle op de website geplaatste teksten. Gelet daarop is de rechtbank van oordeel dat verdachte onder de gegeven omstandigheden niet enkel uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk kan worden gehouden voor het op de website plaatsen, geplaatst houden dan wel niet verwijderen van de teksten. Maar ook als de moderator de discussie wel zou hebben gelezen staat nog niet vast dat hij veroordeeld zou zijn. Ook het medeplegen van het opzettelijk beledigen en/of openbaar maken van de teksten acht de rechtbank niet bewezen, nu het enkele geplaatst houden dan wel niet verwijderen van de teksten onvoldoende is om te spreken van de voor medeplegen vereiste nauwe en bewuste samenwerking.(1)

Voetnoten

1
Rb. Amsterdam 1 oktober 2009, LJN BK1571 (Moderator Stormfront).