Go Ahead Aegles bezoekers niet welkom in Leeuwarden

Op grond van de feiten en omstandigheden zoals deze bij de burgemeester van Leeuwarden bekend waren, heeft deze in redelijkheid kunnen besluiten geen supporters van de voetbalclub uit Deventer in Leeuwarden toe te laten rond de wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles.

Op 22 november 2009 heeft de burgemeester van Leeuwarden de Supportersvereniging Go Ahead Eagles uit Deventer medegedeeld dat hij een besluit heeft gericht aan de voetbalvereniging Go Ahead Eagles BV. In dit besluit heeft de burgemeester de voetbalclub verboden supporters mee te nemen naar de wedstrijd van 4 december 2009 tegen SC Cambuur in Leeuwarden. De supportersvereniging heeft als derde-belanghebbende bezwaar gemaakt tegen dit besluit en een voorlopige voorziening aangevraagd bij de bestuursrechter.

Spanningen

Volgens de burgemeester hebben in de afgelopen jaren alle wedstrijden tussen de voetbalclubs uit Deventer en Leeuwarden tot spanningen tussen de supportersscharen geleid. Bovendien heeft de politie verschillende aanwijzingen dat supporters van SC Cambuur van plan zijn op 4 december 2009 de bussen, waarmee Go Ahead Eagles-supporters worden vervoerd, op te vangen en te bekogelen. Dit als revanche op het bekogelen van supportersbussen van SC Cambuur op 16 oktober van dit jaar in Deventer.

Ernstige vrees voor wanordelijkheden

Op basis van deze feiten en omstandigheden is de voorzieningenrechter van oordeel dat de burgemeester zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat ernstige vrees bestaat voor het ontstaan van verstoring van de openbare orde in de zin van artikel 172, derde lid, van de Gemeentewet in de gemeente Leeuwarden tijdens de wedstrijd. Deze verstoring van de openbare orde kan, aldus een uitdrukkelijke verklaring ter zitting van de politie Fryslân, ook niet worden voorkomen door de inzet van extra politieagenten, al dan niet in combinatie met het verplaatsen van de wedstrijd naar een andere dag of een ander tijdstip.

Geen andere oplossing mogelijk

De Supportersvereniging Go Ahead Eagles heeft de voorzieningenrechter gevraagd of het verplicht stellen van de zogenaamde combi bus-regeling of het ontzeggen van de toegang tot het stadion voor de aanhang van SC Cambuur geen beter alternatief is. De combi bus-regeling zou echter niet kunnen voorkomen dat een deel van de aanhang van SC Cambuur haar voornemens, om revanche te nemen voor de gebeurtenissen van 16 oktober 2009, buiten het stadion ten uitvoer brengt en daarmee een verstoring van de openbare veroorzaakt. En de wedstrijd helemaal zonder publiek spelen, zou ook tot ongeregeldheden in Leeuwarden leiden. Al met al ziet de voorzieningenrechter onvoldoende aanleiding voor de conclusie dat de burgemeester in redelijkheid niet tot het bestreden besluit heeft kunnen komen, zodat het naar verwachting in bezwaar in stand zal blijven.(1) De rechter treedt niet in de beoordelingsvrijheid van de burgemeester.

Naschrift

Donderdagavond 3 december bleek uit politie informatie dat aanhangers van Go Ahead Eagles, ongeacht de bovenstaande uitspraak van de rechter, toch naar Leeuwarden wilden afreizen. Daarom heeft de burgemeester van Leeuwarden, Ferd Crone, dezelfde dag nog heel Leeuwarden als veiligheidsrisicogebied aangewezen(2) en een noodverordening uitgevaard.(3) Vrijdag 4 december zagen 9.300 supporters van SC Cambuur hoe beide ploegen de 0 niet van het scorebord konden krijgen.

Voetnoten

1
Pr. Rb. Leeuwarden 3 december 2009, LJN BK5295.
2
Dit zogenoemde Aanwijzingsbesluit Veiligheidsrisicogebied is gebaseerd op art. 2.76 van de Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden.
3
De noodverordening is gebaseerd op artikel 172 lid 3 en artikel 175 lid 1 Gemeentewet.