Regeerakkoord en gedoogakkoord

VVD, CDA en PVV presenteerden op 30 september j.l. een concept regeerakkoord en een concept gedoogakkoord. Een korte bespreking van de inhoud op hoofdlijnen, voor zover deze relevant is voor het Nederlandse strafrecht.

Op donderdag 30 september 2010 hebben de fractievoorzitters van VVD (Mark Rutte), PVV (Geert Wilders) en CDA (Maxime Verhagen) twee akkoorden gepresenteerd: een concept regeerakkoord en een concept gedoogakkoord. Het regeerakkoord wordt gesloten tussen de fracties van VVD en CDA. De besluiten in het gedoogakkoord hebben de steun van alle drie de fracties.

Het gedoogakkoord

Het gedoogakkoord gaat over immigratie, integratie, asiel, veiligheid, ouderenzorg en het bezuinigingspakket. Enkele punten, met name op het gebied van het Strafrecht, wil ik in deze bijdrage memoreren. Op het gebied van immigratie en integratie wil het kabinet Rutte I het terugkeer- en uitzetbeleid verder aanscherpen en het illegaal verblijf in Nederland strafbaar maken (p. 4). Ook huwelijksdwang zal strafbaar worden gesteld (p. 5) en polygame huwelijken worden niet langer erkend (p. 6). Verder zal het kabinet Rutte I met een voorstel komen voor een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding zoals boerka’s en wordt in voorschriften opgenomen dat de politie en leden van de rechterlijke macht geen hoofddoek dragen (p. 9).

Ook op het terrein van veiligheid heeft het kabinet de nodige plannen. Zo wordt een voorstel tot verruiming van de mogelijkheid tot preventief fouilleren aangekondigd, zwaardere straffen bij geweld tegen gezagsdragers, meer cameratoezicht, een strafdienstplicht voor jongeren die grensoverschrijdend gedrag vertonen en het actief en prioritair handhaven van het kraakverbod (p. 11 en 12).

Het regeerakkoord

Het regeerakkoord – getiteld ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ – wordt gesloten tussen VVD en CDA. De fracties van deze partijen beslaan in totaal 52 zetels in de Tweede Kamer der Staten-Generaal, zodat er sprake zal zijn van een minderheidskabinet. De PVV is niet gehouden aan het regeerakkoord. Bij voorstellen uit het regeerakkoord kan de PVV-fractie dientengevolge tegen stemmen, maar moties van wantrouwen en afkeuring zullen niet worden gesteund (p. 4). Op strafrechtelijk terrein bevat het regeerakkoord niets dat nog niet in het concept gedoogakkoord is overeengekomen. Met uitzondering misschien van het rookverbod. Het rookverbod functioneert volgens het kabinet Rutte I goed – de horeca is voor het overgrote deel rookvrij geworden –, maar zal desondanks naar Duits voorbeeld voor horeca met minder dan 70 m2 bedrijfsruimte afgeschaft worden (p. 20).