Negatief oordeel onrechtmatig zonder toelichting

Zorgverzekeraar CZ mag het Slotervaartziekenhuis opnemen op een online lijst met ziekenhuizen die ‘beter kunnen’ op het gebied van borstkankerzorg, maar moet dan wel uitleggen dat ziekenhuizen ook op die lijst kunnen komen als zij enkel niet aan het volumecriterium van de zorgverzekeraar voldoen.

Zorgverzekeraar CZ - Centrale Zorgverzekeraars groep zorgverzekeraar u.a. - biedt een zogenoemde ‘naturapolis’ aan. De zorgverzekeraar heeft voor haar klanten rechtstreekse contracten met zorgaanbieders gesloten. Een van de zorgaanbieders waarmee CZ een dergelijke overeenkomst heeft, is het Slotervaartziekenhuis B.V. Onlangs heeft de zorgverzekeraar de lijst Selectieve Zorginkoop borstkankerzorg opgesteld. Op grond van een aantal criteria heeft de zorgverzekeraar alle ziekenhuizen in Nederland die mammacarcinoom (borstkanker) behandelen, onderverdeeld in vier categorieën.

In categorie 1 zitten de voorkeursaanbieders die de ‘beste borstkankerzorg’ verlenen. De overige drie categorieën zijn respectievelijk ‘goed’, ‘matig’ en ‘onvoldoende’. Borstkankerbehandelingen door ziekenhuizen die in de vierde categorie vallen, worden vanaf 1 januari 2011 door de zorgverzekeraar uitgesloten. In welke categorie een ziekenhuis valt, wordt mede bepaald door het aantal patiënten dat jaarlijks aan borstkanker wordt behandeld in het ziekenhuis. Ziekenhuizen waar jaarlijks minder dan 70 borstkankeroperaties plaatsvinden, vallen per definitie in de laagste categorie. Ziekenhuizen waar jaarlijks tussen de 70 en 150 borstkankeroperaties worden uitgevoerd, kunnen maximaal in de derde categorie terechtkomen.

Online publiceren

Op 15 oktober 2010 heeft de zorgverzekeraar de lijst Selectieve Zorginkoop borstkankerzorg online gepubliceerd. Op die lijst is het Slotervaartziekenhuis opgenomen in de derde categorie – ziekenhuizen die ‘beter kunnen’ op het gebied van borstkankerzorg. – uitsluitend omdat het ziekenhuis niet voldoet aan de volumenorm. In het Slotervaartziekenhuis zijn in 2010 88 borstkankeroperaties verricht. Het ziekenhuis meent dat Zorgverzekeraar CZ onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld door de lijst online te publiceren en heeft daarom een kort geding aangespannen tegen de zorgverzekeraar.

Negatieve connotatie vereist explicatie

In rechtsoverweging 4.10 overweegt de rechter dat de naam van categorie 3 – ziekenhuizen die ‘beter kunnen’ op het gebied van borstkankerzorg. – een negatieve gevoelswaarde heeft. Daarom moet voor degene die de website bezoekt, volstrekt duidelijk te zijn dat voor de indeling in de respectievelijke categorieën het aantal verrichte operaties doorslaggevend kan zijn, zonder dat daarbij enig ander kwaliteitsaspect een rol speelt. Op dit punt is CZ bij de publicatie van de lijst tekort geschoten en heeft zij niet zorgvuldig gehandeld.” De zorgverzekeraar had dus duidelijker uit moeten leggen dat ziekenhuizen zoals het Slotervaartziekenhuis, die niet aan het volumecriterium voldoen, hoe goed zij in andere opzichten ook presteren, nooit in categorie 1 of 2 terecht kunnen komen. En een dergelijke uitleg moet niet zomaar ergens op de website staan, maar op een plaats waar het op het eerste gezicht duidelijk is, zodat de informatie op de website niet door onvolledigheid misleidend wordt. “In dit opzicht verschaft CZ met de publicatie onjuiste, althans door onvolledigheid misleidende, informatie, Zij handelt daarmee in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens het Slotervaart.(1)

Wat te doen?

Op welke manier had de zorgverzekeraar de lijst dan wel kunnen publiceren? Volgens de rechter had CZ kunnen volstaan door de volgende mededeling direct onder het kopje Overzicht kwaliteitscategorieën borstkankerzorg van de website te plaatsen:

N.B.: een ziekenhuis dat minder dan 150 borstkankeroperaties per jaar verricht, kan nooit in een hogere categorie komen dan in de categorie “kan beter”; een ziekenhuis dat minder dan 70 operaties verricht komt automatisch in de categorie “niet gecontracteerd”; andere kwaliteitsindicatoren kunnen dat niet compenseren. Zie de toelichting op de kwaliteitskaders.

Even knippen en plakken, en de onrechtmatige toestand is opgeheven.

Voetnoten

1
Rb Amsterdam, 30 november 2010, LJN BO5512.