Merkinbreuk in meta-keyword niet toegestaan

Op 3 maart 2010 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage vonnis gewezen in het geschil dat twee Zwitserse bedrijven hadden met een Nederlands groothandelsbedrijf dat producten levert aan met name horeca-gelegenheden.  Het Nederlandse bedrijf mag het merk ‘BODUM’ van de rechter niet langer als meta-keyword gebruiken.

Het Zwitserse bedrijf Pi-Design heeft een aantal dubbelwandige glazen ontwikkeld. Deze glazen worden door het eveneens Zwitserse bedrijf Bodum AG op de markt gebracht onder de naam ‘PAVINA’ en onder de naam ‘BISTRO’.  De intellectuele eigendomsrechten van de glazen berusten nog altijd bij Pi-Design.

Het meta-keyword ‘Bodum’

Het in Nederland gevestigde groothandelsbedrijf [X]’s Handelsmaatschappij BV heeft eveneens dubbelwandige glazen ontworpen en op de markt gebracht onder de naam ‘Double Feeling’. Op de internetpagina van de website waarop het groothandelsbedrijf haar ‘Double Feeling’-glazen presenteert, maakt het bedrijf gebruik van het meta-keyword ‘BODUM’ als metatag. Volgens het Zwitserse bedrijf Bodum AG levert dit gebruik een merkinbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d van het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom (Afgekort: BVIE) op.

De voorzieningenrechter van de rechtbank ’s-Gravenhage heeft in kort geding geoordeeld dat het teken ‘BODUM’ als meta-keyword op zijn minst bepaalde zoekmachines beïnvloedt in die zin dat door dat gebruik de website van het Nederlandse bedrijf in de lijsten van zoekresultaten staat die verschijnt als internetgebruikers het woord “Bodum’ als zoekterm invoeren in die zoekmachines. En dat levert een merkinbreuk op.

Meta-keywords zijn onbelangrijk

De advocaat van de Nederlandse handelsmaatschappij heeft ter zitting betoogd dat het gebruik van een merknaam als meta-keyword een absoluut ondeugdelijk middel is om de vindbaarheid van een internetpagina (of gehele website) op internet te vergroten. Zoekmachines maken tegenwoordig immers, zo werd betoogd, bij het indexeren van internetpagina’s veelal geen gebruik meer van de keyword metatags. De voorzieningenrechter achtte deze stelling echter te weinig onderbouwd en onwaarschijnlijk: Bij gebrek aan onderbouwing van het tegendeel, acht de voorzieningenrechter voorshands voldoende aannemelijk dat keyword metatags op zijn minst enige invloed hebben op de vindbaarheid van een website. Die invloed zou alleen ontbreken als alle relevante zoekmachines de keyword metatags volledig zouden negeren. Dat is voorshands niet aannemelijk, gelet op het feit dat die sturing juist de functie van de keyword metatags is. Dat het gebruik daadwerkelijk geen enkel effect meer heeft, valt bovendien moeilijk te rijmen met het feit dat [X] er wel voor heeft gekozen het teken BODUM op te nemen in de keyword metatags. Ten slotte weegt mee dat ongeacht of juist is wat [X] stelt, niet valt in te zien welk legitiem belang zij heeft bij voortzetting van het gebruik van de betreffende metatag. Als de metatag geen effect heeft, wordt [X] immers niet benadeeld door een verbod. Als de metatag wel effect heeft, maakt [X] inbreuk en maakt Bodum aanspraak op een verbod.(1)

Notitie

Het gebruik van een merknaam als meta-keyword levert niet per definitie een merkinbreuk in de zin van Art. 2.20 lid 1 sub d BVIE op. Anders dan Belgro Badminton World, dat op haar website wel degelijk ook producten verkocht van Yonex Kabushiki Kaisha, was het meta-keyword op de website van [X]’s Handelsmaatschappij BV echter alleen bedoeld om extra bezoekers naar de internetpagina te trekken.

Voetnoten

1
Vz. Rb. ’s-Gravenhage 3 maart 2010, LJN BL6449.