Kinderporno is strafbaar; ook voor kinderen

Het verzamelen van afbeelden en video(fragmenten) waarop seksuele gedragingen zichtbaar zijn waarbij minderjarigen betrokken zijn, is ook voor minderjarigen zelf strafbaar.

Een jongen werd er van verdacht dat hij tussen zijn dertiende en zeventiende verjaardag 191 afbeeldingen en 134 videofragmenten in zijn bezit heeft gehad waarop seksuele gedragingen zichtbaar zijn, waarbij (telkens) een persoon die kennelijk de leeftijd van achttien jaar nog niet had bereikt, was betrokken of schijnbaar was betrokken. In de meeste gevallen waren de afgebeelde c.q. gefilmde personages jongens in de leeftijdscategorie tussen de 12 en 16 jaar.

Het bezit van kinderporno is op grond van artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht strafbaar. De vraag die de rechter in deze casus kreeg voorgelegd was evenwel, of het bezit van kinderporno ook strafbaar is als degene die de afbeeldingen en videofragmenten heeft verzameld zelf nog een kind is. Volgens de rechtbank te ’s-Gravenhage is dat het geval. De vervaardiging en verspreiding van kinderporno zijn buitengewoon ernstige maatschappelijke verschijnselen. Seksueel misbruik van kinderen kan beschouwd worden als een van de ernstigste misdrijven. Personen, zoals de verdachte, die kinderpornografisch materiaal downloaden werken indirect mee aan het voort blijven bestaan van dit probleem en zijn dus medeverantwoordelijk te achten voor het seksueel misbruik van kinderen.(1)

Vanwege een benedengemiddeld intelligentieniveau en een autistische stoornis, te weten PDD-NOS, werd de jongen verminderd toerekeningsvatbaar geacht. Hij is veroordeeld tot voorwaardelijke jeugddetentie voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar, op voorwaarde dat hij zich zou gedragen conform de aanwijzingen van Stichting Reclassering Nederland en zich liet behandelen bij een centrum voor ambulante forensische psychiatrie.

Voetnoten

1
Rb ‘s-Gravenhage 15 april 2010, LJN BM2418.