School mag dragen hoofddoek verbieden

Een school met een katholieke identiteit, mag leerlingen verbieden een hoofddoek te dragen.

Het Don Bosco College verbiedt leerlingen een hoofddoek of andere gezichtsbedekkende kleding te dragen. Volgens de schoolleiding is het dragen van een hoofddoek in strijd met de katholieke grondslag van de school. De 15-jarige Imane M. heeft een kort geding aangespannen tegen de school, omdat zij vanwege haar geloof een hoofddoek wil gaan dragen.

Regel 4 Schoolreglement Don Bosco College:
Het is ten strengste verboden:
(...)
k. Om binnen de school gezichtsbedekkende kleding, petten, hoeden, mutsen of hoofddoekjes te dragen.

De kantonrechter heeft de vordering van de scholiere evenwel afgewezen. Kijkt de kantonrechter aldus naar het besluit van DBC, dan kan de slotsom geen andere zijn dan dat DBC ook anders had kunnen beslissen, maar dat de beslissing zoals die is genomen en nu wordt gehandhaafd een beslissing is die DBC kan nemen op basis van haar (katholieke) grondslag die met zich meebrengt dat uitingen van een ander geloof binnen de school niet worden aanvaard.(1) Want, zo stelt de kantonrechter, als de scholiere haar geloofsovertuiging uit, dan maakt zij daarmee onvermijdelijk inbreuk op de gevoelens van anderen, die menen het recht te hebben van dergelijke uitingen verschoond te blijven. Het vinden van evenwicht tussen dergelijke conflicterende belangen is in een geval als het onderhavige primair een taak van de school en niet van de rechter. Die grijpt slechts in als geen redelijk oordelende school een dergelijk besluit had kunnen nemen, en zo’n situatie doet zich hier niet voor.

Notitie

Met dit oordeel wijkt de kantonrechter van de rechtbank Haarlem af van het oordeel dat de Commissie gelijke behandeling(2) eerder in deze zaak heeft gegeven. De rechter laat bovendien de school veel beleidsvrijheid. Slechts als het besluit van de school zo onredelijk is dat het ondenkbaar is dat een andere school een soortgelijk besluit zou nemen, ziet de rechter grond om te interveniëren.

Voetnoten

1
Vz Rb. Haarlem 4 april 2011, LJN BQ0063.
2
CGB, Oordeel 2011-2.