Wob voorziet niet in plicht informatie te vergaren

Een Wob-verzoek kan alleen gebruikt worden om toegang te krijgen tot beschikbare informatie, niet om een bestuursorgaan te dwingen informatie te vergaren.

In april 2010 ontving het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. De briefschrijver wilde weten hoeveel van de in 2008 gevonden 468 personen die fraude hebben gepleegd met de Wet werk en bijstand, na 31 december 2008 (op) enig moment weer een bijstandsuitkering toegekend hebben gekregen of (niettegenstaande de fraude) bleven ontvangen. Volgens het dagelijks bestuur van de gemeente kon de gevraagde informatie niet worden verschaft, omdat deze niet wordt geregistreerd. De verzoeker accepteerde dit antwoord evenwel niet, hetgeen leidde tot een rechtzaak. Daarin moest de rechter bepalen of er een plicht bestaat voor het bestuursorgaan tot het vergaren van informatie.

De hier geformuleerde vraag heeft de rechtbank ’s-Gravenhage ontkennend beantwoord. Met betrekking tot het Wob-verzoek om informatie over het aantal bijstandsfraudeurs aan wie bijstandsverlening is beëindigd en aan wie de bijstandverstrekking op een later moment weer is hervat, is niet in geschil dat daarvoor geen document bestaat. Verweerder heeft onweersproken gesteld dat het antwoord op deze vraag niet is te achterhalen, anders dan door onderzoek van alle individuele uitkeringsdossiers van de gemeente Leiden. De rechtbank is van oordeel dat de Wob niet voorziet in een dergelijke vergaringsplicht.(1)

Voetnoten

1
Rb ’s-Gravenhage 16 maart 2011, LJN BP9830.