Veroordeeld voor te koop aanbieden beledigend T-shirt

Een uitlating is beledigend wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam.

Een winkelier uit Rotterdam bood op 8 februari 2007 T-shirts te koop aan die voorzien waren van de tekst Corrupt. Boven de letter ‘o’ was het gespiegelde politielogo afgebeeld. De T-shirts waren zichtbaar vanaf de openbare weg.

Beledigende uitlating

De advocaat van de winkelier heeft bij het gerechtshof ‘s-Gravenhage de vraag opgeworpen of het woord ‘corrupt’ op zichzelf beledigend is. Volgens het hof was dit het geval: Een uitlating is beledigend wanneer zij de strekking heeft een ander bij het publiek in een ongunstig daglicht te stellen en hem aan te randen in zijn eer en goede naam. De term “corrupt” heeft de strekking de eer en goede naam aan te tasten en is mitsdien beledigend in de zin van artikel 266 van het Wetboek van Strafrecht (HR 30 oktober 2001, NJ 2002, 129). Nu die term in combinatie met het gespiegelde politielogo het statement tot uitdrukking brengt dat de politie corrupt is, richt die belediging zich tot de Nederlandse politie als openbaar gezag. De belediging valt dientengevolge onder het bereik van artikel 267 van het Wetboek van Strafrecht.(1)

De winkelier kwam er goed vanaf. De T-shirts werden verbeurd verklaard, maar hij hoefde geen geldboete te betalen. Eén van zijn klanten – die het T-shirt droeg – was een paar maanden later minder fortuinlijk. Hij kreeg een geldboete van 170 euro opgelegd.

Voetnoten

1
Hof 's-Gravenhage 23 januari 2009, LJN BH0733.