Favoriete hyperlinks van Belgische juristen

Op deze pagina treft u een groot aantal verwijzingen naar websites die voor juristen die geïnteresseerd zijn in het Belgisch recht van belang zijn.

Wetgeving

België is een federale staat. Naast de federale wetgever, zijn er drie gewestelijke wetgevers en drie wetgevers van de gemeenschappen.

    Het niveau van de gemeenschappen

Rechtspraak

Rechtspraak van het Hof van Cassatie en andere Belgische gerechten.

Volksvertegenwoordiging

Net als in Nederland bestaat ook het Belgische parlement uit twee kamers. Daarnaast heeft iedere gemeenschap en ieder gewest een eigen parlement. Alleen in Vlaanderen heeft men er voor gekozen de bevoegdheden van de instituties aan dezelfde organen op te dragen, zodat het Vlaams parlement gelijktijdig parlement van het Vlaams Gewest en parlement van de Vlaamse gemeenschap is.

Overig

Ook in België bestaat een databank met verkiezingsuitslagen.