Tankstation moet particulieren weren

Een last onder dwangsom moet wel duidelijk en uitvoerbaar zijn.

In 2003 kreeg de huidige eigenaar van een tankstation in de gemeente Oldambt een bouwvergunning voor een onbemand tankstation voor vrachtauto’s met een wasstraat. Na klachten van concurrerende tankstations in de omgeving, heeft het college de eigenaar in 2010 een last onder dwangsom opgelegd, omdat ook particulieren van het tankstation gebruik maakten. Het gemeentebestuur droeg de eigenaar daarbij op zodanige maatregelen te treffen dat geen motorbrandstof meer verkocht kan worden aan particulieren.

Onduidelijke opdracht

De eigenaar van het tankstation heeft het geschil uiteindelijk voorgelegd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Daar stelde hij onder andere dat de opgelegde last niet duidelijk en uitvoerbaar was, omdat niet voorkomen kan worden dat particulieren bij het tankstation tanken. Je weet immers niet wie in het voertuig zit. De rechter was het daarmee eens. Het is immers mogelijk dat een personenauto bedrijfsmatig wordt gebruikt. Evenmin is uitgesloten dat een vrachtauto voor particuliere doeleinden wordt aangewend. De door het college voorgestelde maatregel, te weten het vervangen van de low speed tankpistolen door high speed tankpistolen, heeft niet tot gevolg dat aan de last wordt voldaan, aangezien daarmee het tanken van brandstof door particulieren niet wordt verhinderd.(1)

Korte notitie

Een last onder dwangsom moet duidelijk en uitvoerbaar zijn. Daarvan was in deze zaak geen sprake.

Voetnoten

1
ABRvS 10 oktober 2012, LJN BX9726.